Avfall og sortering


Restavfall og matavfall kastes i sine respektive søppelkasser, som du finner i de fargeglade søppelskurene våre.
Om du skulle gå tom for matavfallsposer, kan du hente nye (gratis) utenfor kassa området til Rema 1000.
Link til Asker Kommune: sortering av papp, papir og drikkekartong

Plast og papir skal sorters og kastes hver for seg i egne søppelkasser i enden av hus 34.
Kartonger brettes.

Glass og metallembalasje kastes i egne beholdere på samme sted som plast og papir.

Link til stor sorterings-guide.

Annet avfall kan beboere levere til Yggeset avfallspark.

Alternativt bestille assistanse til bortkjøring Sist endret: 31.mai 2024
Opprettet:  07.nov 2023