Forsikring i Gjensidige


Bygningsmassen i Lundekroken 19-34 er forsikret i Gjensidige


Polisenummer - 814 02 820Innboforsikring og annen løsøreforsikring må tegnes av hver enkelt beboer.
Opprettet:  23.apr 2024